Zákaznícky servis

Kontaktujte nás

po-pia 07-20
02/50 111 222

Pošlite nám email

servis@halens.sk

Zákaznícky servis je vám k dispozícii v pracovných dňoch medzi 7.00 a 20.00 h. Naše operátorky vám ochotne a rady odpovedia na všetky vaše otázky.

Na stránky zákazníckeho servisu

Ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si, že osobné údaje sú citlivé a dôverné. Preto má ich ochrana v Halens najvyššiu prioritu! Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje - najmä meno, priezvisko a úplnú aktuálnu adresu. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Samozrejme máte právo požiadať o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť. Za účelom zmien, prosím, kontaktujte Zákaznícke centrum Halens - tel.: 02/ 50 111 222, email: servis@halens.sk.

Ako využívame Vaše údaje?

Ak si v Halens objednáte, znamená to, že svojou objednávkou súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zásielkového obchodu podľa zákona č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami spoločnosti Consortio Fashion Group spol. s r. o. To isté platí pre Vašu registráciu k odberu našich newsletterov. Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb s tým, že tieto údaje môžu byť v prípade Vášho súhlasu poskytnutého v rámci procesu vyplňovania objednávky tovaru/katalógu, resp. registrácie k odberu našich služieb (newsletter) spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. V rámci internacionalizácie našej spoločnosti Consortio Fashion Group spol. s r. o., Heydukova ul. 12-14, 811 08 Bratislava, IČO 31 343 767, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4475/B a prechodu na nový logistický systém spracovania osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať, že Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou sú spracúvané taktiež spoločnosťou Consortio Fashion Group s.r.o., so sídlom Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 453 15 680, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praze, oddiel C, vložka 209716, ako sprostredkovateľom na základe písomnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 5, odsek 2 Zákona o ochrane osobných údajov číslo 428/2002 Z.z. Bezpečnosť spracovania Vašich osobných údajov je zabezpečená vyššie uvedenou písomnou zmluvou o spracovaní osobných údajov. Svojou objednávkou, resp. registráciou k odberu newsletterov zároveň súhlasíte s tým, že predmetné údaje je spoločnosť Consortio Fashion Group spol. s r. o. zároveň oprávnená poskytnúť aj inému správcovi, tj. všetkým subjektom, v ktorých má kapitálovú účasť, ako aj subjektom, ktoré majú túto účasť na jej podnikaní, a ďalej aj subjektom, ktoré spadajú do obchodnej siete Consortio Fashion Group AB. V súvislosti s ponukou kreditných kariet Halens je spoločnosť také oprávnená poskytnúť predmetné údaje spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. Podľa § 20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

Ako chránime Vaše osobné údaje na www.halens.sk?

Na spracovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytnete v priestore internetu, používame bezpečný spôsob prenosu dát, tzv. prenos SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob zaručuje, že každý Váš údaj sa pred tým, ako je k nám odoslaný, zakóduje a je chránený proti prístupu nepovolaných osôb.